در خواست امریه

فرم در خواست امریه
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • کد ملی*
  5
 • محل تولد*
  6
 • تاریخ تولد*
  7
 • آخرین مدرک تحصیلی*
  8
 • رشته تحصیلی*
  9
 • نام دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک*
  10
 • نوع دانشگاه محل اخذ*
  11
 • معدل آخرین مدرک تحصیلی*
  12
 • نشانی*
  13
 • تلفن همراه*
  14
 • تلفن ثابت*
  15
 • شرایط جدب*
  16
 • *
  اینجانب هیچگونه وابستگی سببی یا نسبی با کارکنان و مسئولین اداره کل نوسازی مدارس استان البرز ندارم
  17
 • برگه اعزام*تصویر برگه اعزام خود را آپلود کنید آپلود
   18
  • آخرین مدرک تحصیلی*تصویر آخرین مدرک تحصیلی خود را آپلود کنید آپلود
    19
   • شناسنامه (کلیه صفحات)* آپلود
     20
    • کارت ملی*تصویرکارت ملی خود را آپلود کنید آپلود
      21
     • تصویر درخواست امریه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
       22
      • رزومه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
        23