نظر سنجی

نظر سنجی ارباب رجوع
 • نام و نام خانوادگی*
  0
 • 1
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  2
 • تحصیلات*
  3
 • استان*
  4
 • شغل*
  5
 • عنوان خدمت که می خواهید در خصوص آن نظر دهید:*
  6
 • آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟*
  بله
  تا حدودی
  خیر
  7
 • آیا راهنمای انجام خدمت کامل می باشد؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  8
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟*
  بله
  خیر
  9
 • رضایت شما از میزان الکترونیکی بودن خدمات چقدر می باشد؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی؟*
  بله
  تاحدودی
  خیر
  11
 • راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  12
 • به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات وپیشنهادهای شما؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعف
  13
 • آیا از الکترونیکی بودن دریافت نتیجه / تحویل خدمت رضایت دارید؟*
  بله
  تا حدی
  خیر
  14
 • لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید .*توضیح بیشتر
  15
 • امتیاز*
  چرا؟
  16