نظر سنجی پرتال

نظر سنجی پرتال
 • 0
 • طراحی پرتال جدید اداره کل را چگونه ارزیابی می کنید ؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  نیازمند بازنگری و اصلاح
  1
 • ارزیابی شما از نحوه دسترسی به مطالب چگونه است ؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  نیازمند بازنگری و اصلاح
  2
 • میزان کیفیت محتوای درج شده در قسمتهای مختلف پرتال را چگونه ارزیابی میکنید ؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  نیازمند بازنگر و بهبود
  3
 • مطالب موجود در پرتال تا چه اندازه ای در افزایش میزان آگاهی شما اثر بخش بوده است ؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  نیاز به ارائه مطالب مفید تر
  4
 • آیا گرافیک صفحات در پرتال از نظر شما مناسب است ؟*
  بله
  تا حدی
  خیر
  5
 • ارزیابی شما از نحوه طبقه بندی اطلاعات چگونه است ؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  نیازمند اصلاح طبقه بندی
  6
 • لینک های ایجاد شده و پیوند های مفید جهت دسترسی سریع به سایت های مطرح را چگونه ارزیابی می کنید ؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  احتیاج به بروز آوری لینک ها
  7
 • آیا اطلاعات موجود در پرتال شما را در انجام امور مورد نظر یاری میدهد ؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • *به فرم نظر سنجی چه نمره ای می دهید؟
  9