منشور عفاف و حجاب

منشور عفاف و حجاب

این منشور که در شورای مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان البرز به تصویب رسید و از زمان ابلاغ قابل اجرا می باشد .

 

ای پیامبر!

به مردان با ایمان بگو

چشمان خود را از نگاه حرام فرو گیرند و پاکدامنی خود را حفظ نمایند این برای آنان پاکیزه است.بی گمان خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است.

قرآن کریم،سوره نور آیه ۳۰

 

ای پیامبر ! به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خود را با جامه بلند بپوشانند. این کار به جهت آنکه(به عفت) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است .

قرآن کریم، سوره احزاب، آیه95


در راستای حفظ شعائر اسلامی و با توجه به تاکید دین مبین اسلام بر رعایت عفت، حیا و حدود شرعی حجاب و نیز با هدف ایجاد هماهنگی و قانونمندی در این خصوص، رعایت موارد زیر از طرف کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان و مراجعه کنندگان به اداره کل ضروری می باشد :

 

 پرهیز از پوشیدن لباس های تنگ و کوتاه و دارای رنگهای غیر رسمی و غیرمتعارف و پیراهن نازک و آستین کوتاه

داشتن پوشش اسلامی مورد انتظار شرع مقدس اسلام ترجیحا استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر

 استفاده از جوراب های ساده و کفش های ساده و متعارف

 پرهیز از داشتن هر گونه آرایش، ناخن بلند و زیور آلات غیرمتعارف

 پرهیز از شوخی، طرح مسائل شخصی و خانوادگی و ترددهای غیرضروری در محیطهای عمومی

 حفظ پوشش اسلامی با استفاده از لباسهای مناسب ، حین استفاده از رایانه، تلفن و ...