راهبرد مشارکت دستگاه

 بسمه تعالی

 

این سازمان کلیه مقررات صادره خود اعم از بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیکی خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید .

همچنین در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه های قانونی که  نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می‌باشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می نماید .

نام بخشنامه/آیین نامه/دستور العمل /... لینک دریافت نظرات 
در حال حاظر دستورالعمل / آیین نامه/ ... جدیدی در دست اقدام نمی باشد . نظر سنجی