جستجو :

گزارش آیین تجلیل از خیرین مدرسه ساز و نکوداشت دکتر محمدرضا حافظی (رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز)


زندگی و کارنامه خیّر مدرسه ساز سید عبدالله هاشمی


گزارشی از غرفه خیرین مدرسه ساز و سازمان نوسازی مدارس کشور در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت ۱۳۹۸