اخبار

مدرسه سازی ادامه‌ راه انبیاست
اشکان تقی پور خیر مدرسه ساز،

مدرسه سازی ادامه‌ راه انبیاست جدید

نهال این عشق ورزی ۲۰ سال و اندی پیش کاشته شد و اکنون سالهاست که به یک درخت پر ثمر بدل شده است. ۲۰ سال و اندی پیش، در یک روز عادی اما یک اتفاق به ظاهر ساده ولی بزرگ منجر به شکل گیری اندیشه‌ای نیک گردید و این فکر بکر بعدتر آغازگر فعالیت موسسه ای خیریه با دنیایی از اتفاقات خوب برای کودکان سرزمین مان شد.

ادامه مطلب
نخبه ها از میان دانش آموزان مناطق محروم بیرون می آیند
فرج الله یعقوبی خیر مدرسه ساز از ساخت مدارس در مناطق محروم می گوید

نخبه ها از میان دانش آموزان مناطق محروم بیرون می آیند

دانش آموزانی که درمناطق محروم تحصیل می کنند نخبه هستند ولی به دلیل نبود امکانات و مدرسه بسیاری از آنها از ادامه تحصیل باز می مانند. اگر امکانات برای آنها فراهم شود استعدادها و نخبه ها پرورش یافته و آینده کشور را می سازند.

ادامه مطلب
آجر به آجر؛ پویشی خیرخواهانه به وسعت ایران

آجر به آجر؛ پویشی خیرخواهانه به وسعت ایران

پویش آجر به آجر فرصتی را فراهم آورده است که همگام با اقامه عزای حسینی و ادای نذورات بتوانیم در مسیر مدرسه سازی گام برداریم. نیکوکاران می توانند از طریق سامانه «مهر مدرسه» یا با استفاده از کد دستوری #۲۴* در مدرسه سازی سهیم شوند.

ادامه مطلب