زندگینامه خیرین مدرسه ساز

محمد درکی

محمد درکی

محمد دُرکی، دامدار و کشاورز، به رغم اینکه یک کلاس درس خوانده، ارزش آموزش و تعلیم و تربیت برایش چنان بوده که مدرسه ای در روستای محل سکونتش بنا کرده تا عده بیشتری از کودکان روستایش بتوانند به تحصیل ادامه بدهند.

ادامه مطلب