خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور

با عنایت به ظرفیت‌های بسیار بالای ایرانیان خارج از کشور برای مشارکت در مدرسه‌سازی و همچنین علاقمندی و دلبستگی این افراد برای انجام کارهای عام‌المنفعه در وطن و زادگاهشان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  بر اساس وظیفه و رسالت خود بستری مناسب برای جذب هر چه بیشتر این افراد، برای مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی فراهم نموده است. از آنجا که ایرانیان خارج از کشور هم از نظر میزان دارایی‌ها و نیز سطح بالای تخصص در وضعیت بسیار ممتازی می‌باشند، لذا در راستای تحقق این امر  و با تمهیدات در نظر گرفته شده و مساعدت ریاست محترم سازمان، کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته جذب خیرین مدرسه ساز خارج از کشور" تشکیل شده است.