مطالب مرتبط با کلید واژه " جلسه ویدئو کنفرانس "


جهش در جذب مشارکت حداکثری خیرین مدرسه‌ساز موجب «جهش در مدرسه‌سازی» می‌شود

جهش در جذب مشارکت حداکثری خیرین مدرسه‌ساز موجب «جهش در مدرسه‌سازی» می‌شود

معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در نشست ویدئو کنفرانسی با معاونین مشارکت‌های مردمی ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها گفت: در سال جدید همه باید تمام توان و انرژی خود را برای تحقق بسته تحولی توسعه مشارکت‌های مردمی صرف کنیم و با جهش در جذب مشارکت حداکثری خیرین مدرسه‌ساز، موجب «جهش در مدرسه‌سازی» شویم.

ادامه مطلب
چهارمین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مشارکتهای مردمی در سال جاری با حضور استان های آذربایجان شرقی، مرکزی و مازنداران

چهارمین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مشارکتهای مردمی در سال جاری با حضور استان های آذربایجان شرقی، مرکزی و مازنداران

چهارمین جلسه ویدئو کنفرانس دفتر مشارکتهای مردمی در سال جاری با حضور استان های آذربایجان شرقی، مرکزی و مازنداران و حوزه معاونت مشارکتهای مردمی سازمان برگزار شد.

ادامه مطلب