مطالب مرتبط با کلید واژه " خیرین مدرسه ساز خارج از کشور "


جلسه هم اندیشی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

جلسه هم اندیشی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

جلسه هم اندیشی ریاست دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه مشارکتهای سازمان نوسازی مدار عصر یکشنبه مورخ ۲۵/۰۳/۹۹ در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

ادامه مطلب