مطالب مرتبط با کلید واژه " محمدمهدی ارمغان "


محمدمهدی ارمغان

محمدمهدی ارمغان

محمدمهدی ارمغان، خیری است که از شهرستان قزوین برخاسته و به نام پدر و مادرش و برای شادی روح آنها، دست به کار خیر شده است. معتقد است هر کار خیری که به مردم جامعه بینش دهد، در اولویت کارها قرار دارد. مطلبی که در پی می آید خلاصه ای از گفت وگوی مفصل ما با این خیر مدرسه ساز است.

ادامه مطلب