مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر محمدرضا حافظی "


نامگذاری خیابانی در شهرستان بروجرد به نام دکتر حافظی
در یکمین سالگرد درگذشت بزرگمرد مدرسه سازی کشورصورت گرفت:

نامگذاری خیابانی در شهرستان بروجرد به نام دکتر حافظی

در یکمین سالگرد درگذشت دکترمحمدرضا حافظی، بنیانگذار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، ضمن برگزاری مراسم بزرگداشتی برای آن فقید، یک خیابان در شهرستان بروجرد به نام وی نامگذاری شد.

ادامه مطلب