اعلانات

مناقصه های پروژه های عمرانی و خرید کالا و خدمات اداره کل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

جشنواره پویش ملی طرح آجر به آجر کمک به ساخت مدرسه حتی با یک آجر

ثبت نام الکترونیکی سهمیه امریه سربازی برای فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر ، فناوری اطلاعات ، حسابداری و مدیریت با تاریخ  اعزام 1400/04/01

اطلاعیه آزمون استخدامی پیمانی سال 1399 سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور