بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از مناطق سیل‌زده جنوب سیستان و بلوچستان _ ۲۷ و ۲۸ دیماه ۱۳۹۸۳۰

بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از مناطق سیل‌زده جنوب سیستان و بلوچستان _ ۲۷ و ۲۸ دیماه ۱۳۹۸

بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از مناطق سیل‌زده جنوب سیستان و...

همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز کشور ( بانوی ایرانی _ مدرسه مهربانی _) ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۸۱۰۴

همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز کشور ( بانوی ایرانی _ مدرسه مهربانی _) ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۸

همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز کشور ( بانوی ایرانی _ مدرسه...