گردهمایی مشترک معاونین وزیر و مدیران کل حوزه ستادی و اجرائی سازمان نوسازی مدارس کشور _ ۲۶، ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۷۸