افتتاح متمرکز ۷۲ پروژه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه با حضور وزیر آموزش و پرورش _ مهرماه ۱۳۹۸

۰۷ مهر ۱۳۹۸ ۴۲

افتتاح متمرکز 72 پروژه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه با حضور وزیر آموزش و پرورش _ مهرماه 1398