دیدار اعضای هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز با وزیر آموزش و پرورش _ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۳۴