سفر وزیر آموزش و پرورش به استان خوزستان و افتتاح مدارس سیل‌زده _ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸

۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۴