افتتاح همزمان ۱۰ هزار کلاس درس در سراسر کشور با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور _ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۶