همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز کشور ( بانوی ایرانی _ مدرسه مهربانی _) ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۸

۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۰۴

همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز کشور ( بانوی ایرانی _ مدرسه مهربانی _) ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۸