بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از مناطق سیل‌زده جنوب سیستان و بلوچستان _ ۲۷ و ۲۸ دیماه ۱۳۹۸

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۳۰

بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از مناطق سیل‌زده جنوب سیستان و بلوچستان _ 27 و 28 دیماه 1398