مراسم گرامیداشت اولین سالگرد درگذشت دکتر محمدرضا حافظی ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۶۳