مراسم رونمایی از کتاب و تجلیل بانوی خیر مدرسه‌ساز، زهرا گیتی‌نژاد- ۴ تیر ۱۳۹۹

۰۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۴

مراسم رونمایی از کتاب و تجلیل بانوی خیر مدرسه‌ساز، زهرا گیتی‌نژاد- ۴ تیر ۱۳۹۹