آیین شروع سال تحصیلی و افتتاحیه مدرسه خیرساز نوجوان با حضور وزیر آموزش و پرورش- ۱۵-۶-۹۹

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۵