آیین افتتاح همزمان ۱۵۰ مدرسه بنیاد برکت- تهران- ششم مهر ۹۹

۰۶ مهر ۱۳۹۹ ۲۰

- آیین افتتاح همزمان ۱۵۰ مدرسه بنیاد برکت- تهران- ششم مهر ۹۹