نخستین همایش بین‌المللی تکریم خیرین مدرسه‌ساز خارج از کشور - تهران ۱۷ مهر ۱۴۰۰

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱

نخستین همایش بین‌المللی تکریم خیرین مدرسه‌ساز خارج از کشور _ تهران  ۱۷ مهر ۱۴۰۰