نخستین همایش بین‌المللی تکریم خیرین مدرسه‌ساز خارج از کشور - تهران ۱۷ مهر ۱۴۰۰

۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۲۷