بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز کشور - تهران مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۳۹

بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز کشور - 17 آبان 1400

تهران - مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی