بازدید دکتر رخشانی‌مهر از مدارس سیل‌زده استان گلستان _ ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ _ شهرستان‌های آق قلا _ گنبد کاووس _ گمیشان

۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۷
گنبد کاووس
گنبد کاووس
مدارس گمیشان
قرائت فاتحه به درگذشتگان امدادرسان به سیل‌زده‌های گمیشان