پرسش‌های متداول


1- روشهای مشارکت در مدرسه سازی چگونه است ؟

کمک های نقدی به صورت 100 درصد و یا مشارکتی

اهدای منزل مسکونی

اهدای زمین

اهدای تجهیزات آموزشی

2- راههای ارائه کمک های نقدی دیگر چیست؟

مراجعه به لینک موجود در پرتال سازمان نوسازی مدارس کشور  http://epay.dres.ir

3- مراحل ساخت فضای آموزشی چگونه است؟

الف) اعلام آمادگی کتبی خیر برای ساخت مدرسه با فرم های مربوطه.

ب) کسب نظر آموزش و پرورش منطقه مبنی بر اعلام نیاز و مشخص نمودن مکان احداث فضاها از طریق ادارات کل نوسازی مدارس استان.

ج) عقد تفاهمنامه فیمابین خیر محترم با نوسازی مدارس

د) تهیه نقشه های مورد نیاز از طریق نوسازی مدارس و برآورد هزینه ها.

ه) مراسم کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی با نظارت اداره کل نوسازی مدارس.

4- آیا خیرین مدرسه ساز خود میتوانند نسبت به ساخت مدرسه اقدام نمایند؟

بلی، پس از تایید نیاز منطقه توسط آموزش و پرورش و تایید نقشه های مدرسه از طریق نوسازی مدارس، با تحویل زمین و نظارت نوسازی میتوانند خود راساً اقدام به ساخت مدرسه نمایند.

5- مشارکت در ساخت مدارس نیمه تمام دولتی چگونه است؟

باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، خیرین می توانند در تکمیل مدارس نیمه تمام دولتی مشارکت نمایند و چناچه حداقل 30% هزینه های مدرسه را تامین نمایند، مدرسه با نظر خیر نامگذاری میشود.

6- چه تشکیلاتی در مدرسه سازی تلاش می نمایند؟

جامعه خیرین مدرسه ساز به عنوان یک تشکل بزرگ و فراگیر از سال 1377 در مرکز، مجامع خیرین مدرسه ساز در استانها با همکاری نوسازی مدارس آموزش و پرورش فعالیت می نمایند، مردم عزیز میتوانند از طریق این تشکلها در مدرسهسازی مشارکت نمایند.

7- برای مشارکت در مدرسه سازی کجا مراجعه کنیم؟

از طریق ادارات کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش استان و مجامع خیرین ساز استان و یا شهرستان، مراجعه به سایت دفتر مشارکتها در پرتال سازمان نوسازی مدارس کشور و یا تماس با شماره تلفن 24572231-021 میتوان در امر مدرسه سازی مشارکت نمود.

8- آیا ساخت مدرسه در سازمان مذکور در تخفیف مالیاتی تاثیر دارد؟

بر اساس قانون، خیرین میتوانند در ساخت مدرسه مشارکت نمایند و مبالغ پرداختی آنان جزء هزینه های قابل قبول مالیات محسوب می‎گردد.

9- آیا هزینه های مشارکت در مدرسه سازی جزو خمس محسوب میشود؟

بسیاری از علما و مراجع، مردم را به امر مدرسه سازی تشویق نموده اند و تعداد زیادی از آنان اجازه داده اند که از ثلث سهم مبارک امام (ره) در مدرسه سازی هزینه گردد. که در سایت سازمان (دفتر مشارکت‎های مردمی) این فتوا موجود است.

10- چه کارهای فرهنگی در امر مدرسه سازی و خذب خیرین انجام گرفته است؟

چاپ کتاب‌‎های جلوه های عشق و ایثار، چهره‎های ماندگار، مجله و نشریات مدرسه نو و ساخت سریال‎های تلوزیونی از جمله: دستان سبز، بریالهای پرواز، خیرین مدرسه ساز و ...

11- چگونه میتوان منازل یا املاک خود را برای زمانی که در قید حیات نیستیم به امر مدرسه سازی اهداء نمایم؟

میتوان با مراجعه و اعلام آمادگی پس از شنیدن توضیحات، نقاضای واگذاری به نام سازمان نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و مجمع خیرین را نمود و با شزایط به صورت صلح عمری واگذار کرد. به طوری که از منافع آن ملک در زمان حیات استفاده نموده و پس از فوت به صورت ملک دولتی به مزایده گذاشته میشود و به فروش می رسد و از فروش آن با کمک دولت، مدرسه ای را در محلی که خیر علاقمند باشد و نیاز آن را آموزش و پرورش تایید نماید ساخته میشود.