جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات استانی دستگاه

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • تحصیلات*نام کامل
  2
 • سن*نام کامل
  3
 • ایمیل (اختیاری)*آدرس صحیح ایمیل
  4
 • به نظر شما کدام قانون یا بخشنامه نیاز به اصلاح یا بازبینی دارد؟*توضیح بیشتر
  5
 • به نظر شما آیا این قانون به درستی اجرا می شود ؟*توضیح بیشتر
  6