در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛

نشست کارگروه تدوین برنامه عملیاتی بسته های تحولی

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۱ کد : ۴۹۳۸ بوشهر
نشست کارگروه تدوین برنامه عملیاتی بسته های تحولی با شرکت مدیران و کارشناسان اداره کل نوسازی مدارس بوشهر و مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
نشست کارگروه تدوین برنامه عملیاتی بسته های تحولی

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس بوشهر، نشست کارگروه تدوین برنامه عملیاتی سال 1399 بر اساس سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش با حضور مشاور مدیرکل ‌آموزش و پرورش استان و معاونین و کارشناسان نوسازی مدارس استان بوشهر برگزار شد.

عیسی نوشادی معاون پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر با ذکر اهمیت توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در انجام وظایف و ماموریت های سازمانی و لزوم هم راستایی برنامه های عملیاتی سال 99 با سند تحول از تقویت و توسعه مشارکت های مردمی مکان یابی دقیق و اصول فضاهای آموزشی به عنوان دو طرح اصلی و مهم علاوه بر فعالیت های سال جاری نام برد و اظهار داشت برای تحقق این اهداف بایستی همه ارکان عمومی سازمان عزم جدی نمایند و از همه ظرفیت های کارشناسی استفاده شود.

حسامی مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این نشست, چهار چوب تدوین برنامه عملیاتی سال 1399 را بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تشریح و بر لزوم توجه به اهداف سند تحول در تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت تاکید کرد.

مشاور مدیر کل افزود : برنامه عملیاتی وزارت آموزش و پرورش دارای ۲۵ بسته‌های تحولی است؛ که دو بسته ویژه برنامه های سازمان نوسازی مدارس است و "طرح آجر به آجر"  و "استقرار نظام مکان یابی مدارس" این دو طرح تحولی اجرایی هستند که با همکاری و هماهنگی آموزش و پرورش و سایر دستگاه های اجرایی استان عملیاتی می شوند..

 

کلید واژه ها: نوسازی مدارس بوشهر مکان‌یابی مدارس طرح آجر به آجر


نظر شما :