آگهی مزایده عمومی فروش املاک

۰۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۵ کد : ۷۹۰۶ اخبار مهم
سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره ۱۲۴۷۸۲/ت۵۷۶۵۲ ک مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سه فقره املاک متعلق به خویش را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( setadiran.ir ) وبا شماره مزایده۲- ۱۲۴۷۸۲ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
آگهی مزایده عمومی فروش املاک

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل