اخبار مهم - آرشیو

نخستین جلسه‌ شورای راهبردی مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور تشکیل شد

نخستین جلسه‌ شورای راهبردی مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور تشکیل شد

نخستین جلسه شورای راهبردی مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با حضور معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی، معاون فنی و نظارت، مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان و اساتید مشاوری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، برگزار شد.

ادامه مطلب