اخبار مهم - آرشیو

خرید سامانه مدیریت منابع انسانی و حقوق دستمزد
آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای

خرید سامانه مدیریت منابع انسانی و حقوق دستمزد

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به منظور خرید سامانه مدیریت منابع انسانی و حقوق دستمزد اقدام به برگزاری مناقصه کرده است. که شرح و جزئیات آگهی مناقصه در زیر درج شده است.

ادامه مطلب
خرید بخاری هرمتیک
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

خرید بخاری هرمتیک

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به منظور خرید بخاری هرمتیک مدارس اقدام به تجدید برگزاری مناقصه کرده است. که شرح و جزئیات آگهی مناقصه در زیر درج شده است.

ادامه مطلب
خرید سامانه مدیریت پروژه طرح های عمرانی
آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای

خرید سامانه مدیریت پروژه طرح های عمرانی

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به منظور خرید سامانه مدیریت پروژه طرح های عمرانی اقدام به برگزاری مناقصه کرده است. که شرح و جزئیات آگهی مناقصه در زیر درج شده است.

ادامه مطلب
سامانه ابلاغ اعتبار «سمام» رونمایی و معرفی شد
با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور؛

سامانه ابلاغ اعتبار «سمام» رونمایی و معرفی شد گالری

دکتر رخشانی مهر در نشست رونمایی از سامانه مدیریت الکترونیکی ابلاغ اعتبار«سمام» گفت: استفاده از دانش روز وفناوری های نوین در انجام امور مختلف و حوزه مالی ضروری است.

ادامه مطلب