اصفهان - آرشیو

اداره کل نوسازی مدارس اصفهان موفق به کسب رتبه اول و دریافت تندیس ارتقای بهره‌وری شد
در نهمین سال استقرار مدیریت چرخه بهره‌وری؛

اداره کل نوسازی مدارس اصفهان موفق به کسب رتبه اول و دریافت تندیس ارتقای بهره‌وری شد

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موفق به کسب رتبه اول و دریافت تندیس ارتقای بهره‌وری شد.

ادامه مطلب