اصفهان - آرشیو

کارگاه آموزشی ایمنی مدارس در اصفهان برگزار شد
با حضور مدیران و معاونان مناطق آموزش و پرورش استان؛

کارگاه آموزشی ایمنی مدارس در اصفهان برگزار شد گالری

کارگاه آموزشی ایمنی مدارس با حضور مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان و با‌ شرکت روسا و معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی مناطق آموزش و پرورش برگزار شد.

ادامه مطلب