بوشهر - آرشیو

مدرسه کودکان استثنایی روستای بستانو در شهرستان عسلویه افتتاح شد
هفته دولت

مدرسه کودکان استثنایی روستای بستانو در شهرستان عسلویه افتتاح شد

در اولین روز از هفته دولت مدرسه کودکان استثنایی روستای بستانو شهر عسلویه استان بوشهر با حضور گراوند استاندار بوشهر و مرادی مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر و نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در روستای بستانو افتتاح شد.

ادامه مطلب