بوشهر - آرشیو

طرح «آجر به آجر» در استان اجرایی شود
در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بوشهر تاکید شد:

طرح «آجر به آجر» در استان اجرایی شود

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بوشهر طرح «آجر به آجر» با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان، نماینده مجمع خیرین مدرسه ساز استان مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای کامل این طرح تحولی تاکید شد..

ادامه مطلب