بوشهر - آرشیو

پروژه های در حال اجرای شهرستان جم بازدید شد
توسط استاندار و مدیرکل نوسازی مدارس بوشهر؛

پروژه های در حال اجرای شهرستان جم بازدید شد

پروژهای در حال اجرای شهرستان جم توسط استاندار و معاون فنی استانداری و مدیرکل نوسازی مدارس استان بازدید و مسایل و مشکلات پیش رو را برای بهتر پیش بردن پروژه ها و تحویل به موقع مورد بررسی قرار دادند.

ادامه مطلب