اخبار استان ها - آرشیو

اعضای شورای بانوان خیّر مدرسه‌ساز استان تجلیل شدند
با حضور مدیرکل نوسازی مدارس گلستان:

اعضای شورای بانوان خیّر مدرسه‌ساز استان تجلیل شدند

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان گفت: با توجه به برگزاری همایش ملی بانوان و خانواده خیّرین مدرسه‌ساز، از اعضای شورای بانوان خیّر مدرسه ساز اداره‌کل نوسازی مدارس استان قدردانی شد.

ادامه مطلب
توجه به تبیین نقش بانوان و خانواده در گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی
معاون مشارکت‌های مردمی نوسازی مدارس کرمان مطرح کرد؛

توجه به تبیین نقش بانوان و خانواده در گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی

معاون مشارکت‌های مردمی نوسازی مدارس کرمان گفت: با توجه به اهمیت نقش بانوان در گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی، «همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز» برای تبیین این سنت نیکو برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب