خراسان شمالی - آرشیو

خیر مدرسه ساز در شهرستان اسفراین مدرسه استثنایی احداث می کند
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی :

خیر مدرسه ساز در شهرستان اسفراین مدرسه استثنایی احداث می کند

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی گفت: به همت خیّر مدرسه‌ساز «مسلم قربان زاده» عملیات ساخت مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در شهرستان اسفراین آغاز شد.

ادامه مطلب