خراسان شمالی - آرشیو

خداحافظی با مدارس خشتی و گلی  تا مهرماه ۹۸
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی اعلام کرد:

خداحافظی با مدارس خشتی و گلی تا مهرماه ۹۸

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده با برچیده شدن مدارس خشتی و گلی و سنگی عشایری تا مهر ماه امسال تمام انواع این مدارس برچیده می‌شود.

ادامه مطلب