خراسان شمالی - آرشیو

مدارس روستاهای خراسان‌شمالی نیازمند توجه خیرین است
در افتتاح مدرسه «ایران من» در خراسان شمالی مطرح شد؛

مدارس روستاهای خراسان‌شمالی نیازمند توجه خیرین است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌شمالی گفت: سرانه فضای آموزشی روستاهای خراسان شمالی پایین‌تر از میانگین استان است و امیدواریم به همت خیرین مدرسه‌ساز برطرف شود.

ادامه مطلب