خراسان شمالی - آرشیو

طرح آجر به آجر ماندگار ترین کار خیر است
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی:

طرح آجر به آجر ماندگار ترین کار خیر است

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی در جلسه ی مشترک با رئیس اتاق اصناف و مدیرکل آموزش و پرورش استان با تشریح بسته تحولی مشارکت‌های مردمی گفت: طرح آجر به آجر ماندگارترین کار خیر است.

ادامه مطلب