قزوین - آرشیو

۴ میلیارد ریال برای حذف بخاری‌های نفتی اختصاص می‌یابد
استاندار قزوین به کمپین #همه_برپا پیوست؛

۴ میلیارد ریال برای حذف بخاری‌های نفتی اختصاص می‌یابد

استاندار قزوین از اختصاص اعتبار برای حذف بخاری‌های نفتی از مدارس استان خبر داد و گفت: ۴ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی استان برای این امر در نظر گرفته می‌شود.

ادامه مطلب