قزوین - آرشیو

تکریم خیّرین در مدارس احداث خود موجب رضایتمندی آ‌ن‌ها می‌شود
مدیرکل نوسازی مدارس قزوین:

تکریم خیّرین در مدارس احداث خود موجب رضایتمندی آ‌ن‌ها می‌شود

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین گفت: در هر مدرسه‌ای که خیّرین حضور پیدا کردند و مورد تشویق و تکریم دانش‌آموزان قرار گرفتند نتایج بسیار مطلوبی حاصل و رضایت خیّرین فراهم شده است

ادامه مطلب
جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز با رویکرد افزایش ایمنی مدارس استان برگزار می‌شود
مدیرکل نوسازی مدارس قزوین:

جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز با رویکرد افزایش ایمنی مدارس استان برگزار می‌شود

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین گفت: جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز با رویکرد افزایش ایمنی مدارس استان برگزار می‌شود که امیدواریم در این جشنواره‌ها شاهد حضور باشکوه خیّرین باشیم.

ادامه مطلب
جشنواره‌های مدرسه‌ای موجب تعامل دانش‌آموزان با خیّرین می‌شود
مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین:

جشنواره‌های مدرسه‌ای موجب تعامل دانش‌آموزان با خیّرین می‌شود

مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین گفت: برگزاری جشنواره‌های مدرسه‌ای خیّرساز موجب افزایش تعامل خیّرین با دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ "مدرسه‌سازی" می‌شود.

ادامه مطلب