مرکزی - آرشیو

دومین جلسه شورای هماهنگی مشارکت های مردمی منطقه پنج کشور
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

دومین جلسه شورای هماهنگی مشارکت های مردمی منطقه پنج کشور

دومین جلسه شورای هماهنگی مشارکت های مردمی منطقه ۵ کشور با شرکت مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور و معاونین مشارکت های ادارات کل منطقه پنج کشور با‌ دبیری استان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب