هرمزگان - آرشیو

آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه در رودان/ ۹۰۰ مدرسه استان نیازمند تخریب و بازسازی است
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان:

آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه در رودان/ ۹۰۰ مدرسه استان نیازمند تخریب و بازسازی است

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با بیان اینکه نقش خیّرین در توسعه فضاهای آموزشی بسیار مهم است، گفت: ۹۰۰ مدرسه در استان نیازمند تخریب و نوسازی است.

ادامه مطلب